Till innehåll på sidan
26 städer förbättrar sin cykel- och kollektivtrafik. Foto: Stellan Stephenson

26 städer förbättrar sin cykel- och kollektivtrafik

Nu beviljas nya stadsmiljöavtal med satsningar på cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Fler kommer att få möjlighet att resa kollektivt och cykla i städer. Här är hela listan på satsande kommuner.

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 994,5 miljoner kronor, nära en miljard kronor.

– Att fler kan cykla och åka kollektivt i städerna är positivt på många sätt. Åtgärderna har potential att bidra till minskade utsläpp, bättre luftkvalitet, minskat buller och en bättre hälsa, säger Linda Göransson, chef nationell samhällsplanering, Trafikverket. Det är vårt bidrag till ökad överflyttning från biltrafik till cykel- och kollektivtrafik. Att skapa bättre möjligheter för cykel och kollektivtrafik skapar ett mer rättvist transportsystem, med tillgänglighet för fler.

God effekt för stadsmiljön när fler gör större paketlösningar

Flera kommuner, stora som små, ansöker om paketlösningar för cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Flera av dem söker återkommande och tio av dem har fått sin första ansökan beviljad. Det är en positiv utveckling för den här formen av medfinansiering.

Några exempel på satsningar är:

  • Jönköpings kommun: framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik genom nya busskörfält samt nya och uppgraderade busshållplatser
  • Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen: anpassa spårvagnshållplatser för ökad fordonskapacitet samt flera nya gång- och cykelbanor
  • Stenungsunds kommun: åtgärder för cykel- och kollektivtrafik i anslutning till nya resecentrum
  • Östersunds kommun med Region Jämtland Härjedalen: ny infrastruktur för kollektivtrafik (Östersundslänken) samt byggnation av ett cykelgarage
  • Piteå kommun: gång- och cykelvägar samt cykelparkering,
  • Region Stockholm med Stockholms stad: färjeterminal Slussen
  • Stockholms stad: gång- och cykelbro Slussen.

 

Tre kommuner och en region beviljas stöd om över 100 miljoner kronor: Stenungsunds kommun, Stockholms stad och Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen.

Övriga kommuner och regioner är: Botkyrka med Region Stockholm, Emmaboda, Falkenberg, Håbo med Region Uppsala, Karlskoga, Karlstad med Region Värmland, Linköping, Lund, Nybro, Oskarshamn, Partille, Simrishamn, Sundsvall, Sunne, Sävsjö, Södertälje med Region Stockholm, Uppsala, Vänersborg och Västervik.

Kommuner och regioner kan söka stöd en gång per år och finansierar minst halva investeringen och kompletterar med motprestationer i form av andra insatser som bidrar till ökat hållbart resande eller ökat bostadsbyggande. Det kan vara exempelvis Mobility Management-kampanjer, utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik, eller hastighetsanpassningar.

Här skriver du det alla behöver veta om ämnet. Lägg gärna in mellanrubriker. Tänk på att skriva korta meningar och med aktiva verb. Vi vill att våra texter ska optimeras för sökningens skull, och då är detta viktigt.

Länkar

Se hela listan över nya stadsmiljöavtal Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal – Bransch (trafikverket.se)

Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd – www.trafikverket.se

För mer information

Elin Sandberg, Trafikverket, elin.sandberg@trafikverket.se