Ökad ohälsa är ett strukturellt problem

Illustration: Karin Andersson Individen tvingas bära ett stort ansvar för sin hälsa i vår kultur. Men det ökande problemet med ohälsa måste lösas på en högre politisk nivå, menar Titti Olsson. Vi lever sannerligen i en sittandets kultur. Forskningen kring sittandets negativa effekter har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Och vi äter fel. Men…

 • Av: Movium

  Det går att planera för ökad rörlighet i vardagen – men finns viljan?

  Illustration: Karin Andersson Vi måste röra oss mer, det har regeringen bestämt. Därför har Boverket haft i uppdrag att utveckla arbetet med samhällsplanering som kan stimulera till fysisk aktivitet i vardagen. Regeringsuppdraget har resulterat i en vägledning som tar fasta på goda exempel och kopplar rörelsefrämjande planering till plan- och bygglagen. Kolbjörn Guwallius har läst…

  • Av: Movium

   Hälsa förutsätter jämlikhet

   Illustration: Karin Andersson Det är skillnad på sjukdom och ohälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som ett fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den sociala delen handlar om ekonomiska möjligheter, delaktighet i samhället och möjlighet att påverka sitt eget liv. Du kan alltså vara fullt fysiskt och psykiskt frisk, men ändå dras med ohälsa. Karin Andersson…

   • Av: Movium

    Tidskriften Stad: Aktivera Staden

    Tidskriften Stad nummer 2 tittar på folkhälsa och stadsplanering. Städers utformning påverkar människors hälsa. Boverket menar att det går att planera städer så att människor är mer fysiskt aktiva i sin vardag. Men görs det? Städers utformning påverkar människors hälsa. Idag handlar städers dåliga inverkan på fysisk hälsa mer om fysisk inaktivitet än om luftföroreningar…

    • Av: Movium

     Malmö behöver nya vattenledningar

     Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

     • Av: Malmö stad

      Behöver vi parker?

      Parker är idag självklarheter i svenska städer även om andelen parkmark kan skifta. Men alla parker är inte fredade från exploatering. Kolbjörn Guwallius spanar efter grönskans roll i den täta staden. De outnyttjade fläckarna i storstäderna minskar i antal samtidigt som många vill bo centralt. Lockande då att snegla på parkmark när de sista ödetomterna…

      • Av: Idéer och tankar om hållbar stadsutveckling