Till innehåll på sidan
God inomhusmiljö i bostäder - bättre folkhälsa. Foto på man och barn i ett kök där barnet äter.

Foto: Scandinav/Boverket

God inomhusmiljö i bostäder – bättre folkhälsa

En god inomhusmiljö i våra bostäder är en viktig faktor för en jämlik hälsa. Men det finns socioekonomiska skillnader i hur vi bor och därmed skillnader i hälsa. Anmäl dig till ett webbinarium om detta.

Studier visar att i områden med socioekonomiska utmaningar anmäler man brister i inomhusmiljön mer sällan till myndigheterna. Orsakerna bakom detta varierar från bristande kunskap om rättigheter till rädsla för kontakt med myndigheter och osäkerhet om vart man ska vända sig.

Kommunerna rapporterar att många klagomål kommer från välbärgade områden. Färre ärenden kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Det kan bero på att invånarna i välbärgade områden oftare känner till processen för att anmäla brister.

Förebyggande bostadstillsyn framhålls som en lösning för att jämna ut resurserna för tillsyn och förhindra att resurserna fokuseras på mindre angelägna problem. Genom att välja ut områden och byggnader med större risk för brister i inomhusmiljön kan tillsynsmyndigheten effektivisera sin verksamhet och upptäcka strukturella brister tidigare.

Som ett stöd i arbetet har Folkhälsomyndigheten tagit fram vägledningen om tillsyn av inomhusmiljön i bostäder som ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningen beskriver en metodik för att arbeta med förebyggande tillsyn av inomhusmiljö i bostäder, hyresrätter och bostadsrätter. Den kan också användas av fastighetsägare och andra intresserade.

Tillsynsvägledning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/t/tillsynsvagledning-om-inomhusmiljo-i-bostader/

För mer information

Folkhälsomyndigheten | halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se

Länkar för anmälan till webbinariet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/240320-forebyggande-tillsyn-av-om-inomhusmiljo-i-bostader/

Digitalt via Zoom – 20 mars och 21 mars kl 08:30-12:00 båda dagarna.