Mer äng med slåtterdrönare och hömöblemang

Vem vill inte ha en äng runt knuten? Alla som vandrat över en blomstrande äng vet hur myllrande rik på liv den här typen av kulturmark är. All biologisk mångfald som alstras här får många av oss att känna nyfikenhet och lugn - axlarna åker ned och andetagen blir djupa. Kan en radikal ökning av…

  • Av: Urbio

Biologisk mångfald i den allt tätare staden – när flyttar igelkottarna?

Varför behöver vi bevara naturområden med hög biologisk mångfald även i urbana lägen? Och hur gör vi det? I mitt yrke som naturvårdsbiolog förväntas jag ibland ha en åsikt om förtätningsprocessernas påverkan på biologisk mångfald. Jag tror inte att det finns något generellt svar, men jag har en del tips och tricks för vilka avvägningar…

  • Av: Ekologigruppen

Kommunala naturreservat och tillgänglighet för alla – del av hållbar stadsutveckling

Välkomna att ta del av erfarenheter från andra kommuner om hur de arbetat för att inrätta kommunala naturreservat och hur man på andra sätt kan göra naturen tillgänglig för dem som behöver den mest. Tid: 09-00-17.00 För dig som deltar på plats: Anmäl dig här För dig som deltar på distans, via live-sändning: Anmäl dig…

  • Av: Naturvårdsverket

Kan förskolegården utgöra en ”spridningsö"?

På många förskolegårdar odlas bär, grönsaker och blommor i rabatter eller pallkragar. Odling är oftast en av flera utomhuspedagogiska aktiviteter. Om odlingarna ses utifrån ett grönstrukturperspektiv, skulle förskolegårdarna kunna utgöra ”spridningsöar” för växter och djur. Med en medveten planering av växtinnehållet t.ex. insektspollinerande arter kan varje förskolegård vara en viktig plats för upprättandet av spridningskorridor…

  • Av: Naturskoleföreningen

Kan förskolegården utgöra en ”spridningsö"?

På många förskolegårdar odlas bär, grönsaker och blommor i rabatter eller pallkragar. Odling är oftast en av flera utomhuspedagogiska aktiviteter. Om odlingarna ses utifrån ett grönstrukturperspektiv, skulle förskolegårdarna kunna utgöra ”spridningsöar” för växter och djur. Med en medveten planering av växtinnehållet t.ex. insektspollinerande arter kan varje förskolegård vara en viktig plats för upprättandet av spridningskorridor…

  • Av: NATURSKOLEFÖRENINGEN

Hållbarhet för vem?

Storskaligt jordbruk och monokulturer orsakar problem för insekterna. Text och foto: Anders Henning När vi talar om hållbar utveckling, utgår vi ofta ifrån våra skyldigheter gentemot kommande generationer. Men hur blir det om vi ser på våra handlingar med naturens egenvärde som utgångspunkt? Anders Henning, student vid SLU, beskriver med ett antal exempel vilken inverkan…

  • Av: SLU

Björntjänst eller ekosystemtjänst?

Att ta hänsyn till, skydda, gynna eller försöka skapa ekosystemtjänster börjar idag bli en del av hållbart stadsbyggande. Den statliga utredningen om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) har angett tonen med målet att ekosystemtjänster senast år 2018 ska beaktas vid strategiska beslut och planering. Det är alltså full fart framåt som gäller för…

  • Av: Ekologigruppen