Till innehåll på sidan
Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Foto på grönstråk med trähus i Hyllie, Skåne.

Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Sveriges innovationssatsning för 2030-talet

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Den ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Nu är det klart med de första fem programmen som får finansiering.

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Fem program med finansiering

Nu har myndigheterna beslutat om de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år. Där kommer näringslivet och andra aktörer att bidra med minst lika mycket.

Bred samverkan med olika perspektiv

I programmen kommer en stor bredd av aktörer att samverka från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle. Liknande initiativ med stora systemomställande satsningar som växer fram finns internationellt runt om i världen.

Vinnova

— Vi är glada över att fem program nu startar. Programmen kommer att utvecklas under flera år med fler aktörer som ansluter utifrån behov och möjligheter. Perspektiv från samhällets alla delar behövs, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Formas

— Impact Innovation är en nytänkande satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt. De utmaningar samhället står inför hänger samman och vi myndigheter utmanar oss nu för att bli bättre på att utgå från ett systemperspektiv och stärka samverkan för att utveckla nya lösningar, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas.

Energimyndigheten

— När programmen är på plats kommer Sverige att vara ett av de länder som visar vägen för den gröna omställningen, samtidigt som vår konkurrenskraft stärks. Med Impact Innovation ökar vi vår samlade förmåga att ta oss an samhällsutmaningar på ett innovativt sätt som accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

 

Mer information (på formas.se)