Till innehåll på sidan
Stort svenskt engagemang i europeisk utlysning om urban omställning

Stort svenskt engagemang i europeisk utlysning om urban omställning

Det europeiska partnerskapet Driving urban transitions, DUT, ger stöd till forsknings- och innovationsprojekt som hjälper städer i omställning till hållbara ekonomier och samhällen. Resultatet i den första utlysningen visar ett stort intresse bland europeiska aktörer – och för svensk del är medverkan en framgång.

Resultatet från den första utlysningen inom partnerskapet visar på ett stort intresse i Sverige. Det svenska engagemanget innebär bland annat både flest medverkande och huvudsökande i projekten i jämförelse med andra länder. Överlag är det många projekt med svenska deltagare vilket innebär att Sveriges medverkan i utlysningen är en framgång.