Till innehåll på sidan
Riksantikvarieämbetet först i nationella geodataplattformen. Bild på karta.

Foto: Jan Dahlheimer (CC BY)

Riksantikvarieämbetet först i nationella geodataplattformen

Riksantikvarieämbetet är första myndighet att lägga ut sina datamängder i den nationella geodataplattformen (NGP), den offentliga portalen där all data för samhällsplanering ska finnas och vara åtkomlig för alla.

Den Nationella geodataplattformen (NGP) är ett första led i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. En digital samhällsbyggnadsprocess underlättar och effektiviserar utbyte av information i processen till nytta för kommuner, medborgare, företag och andra aktörer.

– Tack vare den nationella geodataplattformen kommer aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kunna hitta information samlad på samma plats och strukturerad på samma sätt. Vi tror att kulturmiljöinformationen på så vis når fler. Och det ger ett ökat skydd för vårt gemensamma kulturarv, säger Antonia Baumert tillförordnad enhetschef på Riksantikvarieämbetet, Geografisk information och analys.

Riksantikvarieämbetets datamängder är nu tillgängliga i NGP

Som första myndighet har nu Riksantikvarieämbetet tillgängliggjort sina data i NGP. Datat omfattar information om fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar i hela landet. De innehåller bland annat typ av lämning, identitet, geografiska uppgifter, kvalitetsparametrar, antikvarisk bedömning och statusuppgifter.

– Lämningarna är till stor del skyddade enligt kulturmiljölagen. Information om dem är därför ett viktigt kunskapsunderlag i planeringen och byggandet av framtidens samhälle, säger Malin Klintbog, enhetschef på Lantmäteriet och uppdragsledare för arbetet med smartare samhällsprocesser.

Om NGP

Datamängderna i NGP tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API). Lantmäteriet är datavärd och samordnare för plattformen. Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter. Användare av informationen i NGP kan till exempel vara en privatperson som använder Lantmäteriets e-tjänst för visning av detaljplaner eller en handläggare som använder kommunens system för detaljplanarbete.

När du vill veta mer

Om Nationella geodataplattformen

Om smartare samhällsbyggnadsprocess

Kontaktperson: Jonas Thunberg, avdelningen för verksamhetsstöd, jonas.thunberg@raa.se