Region Västmanlands vision är ”Livskraft för framtiden”. Genom att säkra att vårt arbete med hållbar utveckling i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är relevant skapar vi en välfungerande och välmående region – nu och i framtiden.