Till innehåll på sidan

Nationell konferens: Parkering och mobilitet för nya bostäder

Välkommen till en konferens om parkering och mobilitet för nya flerbostadshus och stadskvarter. Under dagen får du ta del av praktiska erfarenheter och forskning om mobilitetstjänster vid nybyggnationer. Det är bl.a. forskning från ett 10-tal flerbostadshus i olika städer. Du får möjlighet att prata med bostadsbyggare, planhandläggare, arkitekter, trafikingenjörer och forskare.

Programmet innehåller:

Senaste nytt om mobilitetstjänsters värde för boende, energibesparingspotential för parkering

Krav på parkeringsutredningar

Hur blir parkeringssituationen i närområdet påverkad av garageutbud med mera

Konferensens mål:

Att vara en arena för inspiration och dialog om hur staten, kommuner, byggaktörer och mobilitetsleverantörer kan samverka. Detta för att skapa bästa möjliga lösningar inom ramen för nuvarande lagstiftning. Vi blickar också framåt och diskuterar vad vi kan förändra och förbättra.

När: Tisdag 8 november 2022, klockan 09:30

Var: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Program och anmälan hittar du på magnetevents webbplats