Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.