Kungliga Tekniska högskolan (KTH), är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den äldsta och största tekniska högskolan i Sverige.

KTH bedriver omfattande utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter och teknologie doktorer samt har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning.