Till innehåll på sidan
Illustration av en stad

Konferens: Låt staden grönska

Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer – den 5 och 6 december 2019 arrangerades konferensen ”Låt staden grönska!” i Stockholm. Ta del av webbsändningen och presentationer från konferensens första dag.

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.  Syftet med konferensen var att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster.

Totalt deltog 376 personer på konferensen och ytterligare ett hundratal var med på länk. På denna sida hittar du dokumentation från konferensen. Det var två dagar av både inspiration och konkreta verktyg för att planera, bygga och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer.

Här kan du ta del av de goda exempel och verktyg som delades under dagarna i form av presentationer samt en sändning som gjordes under första dagen.

 

Presentationer

Förmiddag,  5 december 2019.

Låt staden grönska!  Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Hållbar stadsutveckling – globala perspektiv på urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar 
Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre

Att integrera gröna strategier i Kristianstad – grönplanen som verktyg
Per Blomberg, planarkitekt Kristianstad kommun

Att förädla de gröna stadsrummen och stärka ekosystemtjänster i Umeå
Anna Flatholm, projektchef, Umeå kommun

Ökade samhällsnyttor med ekosystemtjänster
Christina Wikberger, miljöstrateg Värmdö kommun

Hur gröna är våra svenska städer? Dagsfärsk statistik från SCB 
Jerker Moström och Stefan Svanström, Statistikmyndigheten SCB

Eftermiddag,  5 december 2019.

Arkitektur, design och ekosystemtjänster
ArkDes

Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant
Tankesmedjan Movium vid SLU

Ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete i förskolor
Per Askerlund och Ellen Almers, Sustainability Education Research Group, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Lekotoper – gröna leklandskap
Mimmi Beckman, Örebro kommun och Emma Simonsson, Urbio

Vägledning om naturbaserade lösningar för klimatanpassning
Timo Persson och Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket

Naturbaserad skyfallshantering i Rålambshovsparken
Linda Pettersson , Urbio och Fredrika Orefelt, Stockholm stad

Ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete i förskolor
Naturbaserade lösningar i praktiken – Geraldine Thiere, Ängelholms kommun

Regnen maler byen grøn – klimatilpasning i København
Tina Saaby, tidigare stadsarkitekt i Köpenhamns kommun

 

Konferensen arrangerades av Boverket i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium, Utredningen Samordning för bostadsbyggande och Rådet för hållbara städer.