Till innehåll på sidan
En folktom gata i en stad

Bild: Arek Socha, Pixabay

Kan pandemin ge oss kraft att ställa om?

Just nu är det många som spanar om i vilken riktning samhället kommer att förändras efter covid-19-pandemin. Det finns än så länge inte mycket fakta att luta sig emot. För att få fram ett bra underlag att planera utifrån bad vi WSP genomföra en intervjustudie med personer knutna till Rådet för hållbara städer och ta fram en rapport.

Ett 40-tal personer i Rådets nätverk inom akademi, näringsliv, statliga myndigheter samt regionala och kommunala organisationer har intervjuats i syfte att undersöka hur de tror att pandemin kan påverka utvecklingen mot hållbara städer och samhällen på både kortare och längre sikt.

– Det fanns en möjlighet för oss att använda den samlade kunskapen och kompetensen i Rådets nätverk och ta en nulägesbild på hur de ser på pandemins påverkan i samhället. Detta är viktiga samlade spaningar från en mängd kunniga personer. Vi kommer att ha stor nytta av rapporten både inom Rådet och på de olika myndigheterna. Vi vill även tillgängliggöra denna kunskap för fler och därför lägger vi upp rapporten på hallbarstad.se. Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Övergripande ser WSP tre återkommande teman som är genomgående i studien:

  • Pandemin har synliggjort svagheter och orättvisor i samhället, organisationer och system
  • Pandemin har accelererat pågående förändringsprocesser såsom digitalisering, stadskärnans förändrade roll och segregation
  • Pandemin har skapat ett möjlighetsfönster för omställning men fönstret kräver aktiv handling för att kunna utnyttjas

I rapporten finns utöver dessa teman en stor mängd områden som de som har intervjuats ser har påverkats av pandemin. I rapporten struktureras dessa teman utifrån dess påverkan på människors vardagsliv, påverkan på stadens, ortens och bygdens innehåll samt påverkan på samhället. Därefter beskrivs pandemins påverkan på ledning och styrning samt omställning.

– Det jag ser som en av de mest spännande diskussionerna är pandemins konkretisering av abstrakta utmaningar som resiliens och ojämlika livschanser. Pandemin har stresstestat resiliensen i samhället och vi har fått se hur olika branscher, transportmedel och stadsbyggnadsideal har kunnat svara olika bra på den stora förändring som pandemin har inneburit. Och de ojämlika livschanserna har fått bjärta exempel i hur möjligheten att arbeta på distans, tillgången till internet, närheten till grönområden, storleken på bostad med mera påverkat vardag, liv och död under pandemin. Den här konkretiseringen skulle i den bästa av världar kunna leda till att vi får mer konkreta verktyg för att lösa dessa utmaningar framöver, Helena Klintström, ansvarig hållbar stadsutveckling, WSP

 

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner som pdf.  –  Pandemins påverkan på hållbara städer och samhällen, En undersökning på uppdrag av Rådet för hållbara städer (pdf)