Till innehåll på sidan
Innovationsveckans logotyp

Innovationsveckan 2022!

Nu öppnar vi Innovationsveckan 2022, den 3-7 oktober digitalt och lokalt. Där du skapar innehållet och vi står för arenan. Tillsammans sprider vi smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder en plattform för gemensamma program där alla registrerade aktiviteter är sökbara. Programmet för veckan skapar vi tillsammans. Under Innovationsveckan 2021 arrangerades över 200 aktiviteter, varav de flesta var digitala. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Där varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor. Arrangörerna skapar och ansvarar själva för sina program och aktiviteter. Du kan registrera aktiviteter fram tills veckans genomförande och det är dessutom gratis att anmäla sig.

Du hittar mer information och hur du anmäler dig här:

Innovationsveckan (på Innovationsveckans webbplats)

 

Är du intresserad av städer och hållbar stadsutveckling?

Innovationsveckans event Att öka kommuners förmåga att vara innovativa – lärdomar från tio års följeforskning, är särskilt fokuserar på städer och hållbar stadsutveckling.