Myndigheten för offentlig upphandling är en statlig myndighet i Sverige som lyder under Finansdepartementet. Upphandlingsmyndigheten skapar förutsättningar för träffsäkra och hållbara offentliga affärer. Målet är att de gemensamma resurserna ska göra bästa, möjliga nytta för alla medborgarna. De offentliga affärerna ska bidra till innovation och utvecklingskraft för näringslivet i en sund konkurrens.