Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering genom att utveckla byggblock, principer och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer också att digital offentlig service är tillgänglig för alla.

Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och arbetar tillsammans med övriga aktörer för att utveckla den ytterligare både nationellt och internationellt. Genom analyser och rapporter hjälper vi också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen.

Det är genom att använda data på ett klokt sätt som vi kan skapa nytta i samhället. DIGG stöttar andra offentliga aktörer i att både tillgängliggöra och använda data, att utgå från användarnas behov och ta tillvara innovationskraften som finns.