Till innehåll på sidan
Fokus på kommunerna. Närbild på en person, riksarkitekten Helena Bjarnegård. Bakgrunden är suddig (stark bokeh)

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Rådets ordförande. Foto: Hanna Franzén

Fokus på kommunerna – verksamhetsplan 2023

Fokus på kommunerna – verksamhetsplan 2023. Nu är det aktion och verkstad som gäller för Rådet för hållbara städer, säger Helena Bjarnegård, rådets ordförande. I december fattade Rådet beslut om den nya verksamhetsplanen som gäller för 2023. Med ett sammansvetsat råd och ett starkt kansli fortsätter nu verksamheten. Målet är långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer med siktet inställt på kommunerna.

Rådet har fem fokusområden, fortsätter Helena Bjarnegård. Ett forum för de ingående medlemmarnas myndighetschefer. Gemensamma projekt som målkonfliktsuppdraget med en stärkt helhetssyn i planeringen. Vidare, stöd till kommuner i Norrbotten och Västerbotten. En samverkansplattform för bland annat europeiska regionala utvecklingsfonden och för att nå ut med rådets kommunikation, finns en gemensam funktion. Den ansvarar bland annat för www.hållbarstad.se.

Sverige är ordförandeland för EU fram till i sommar. Rådet är delaktig i en av aktiviteterna. Det blir regeringsuppdraget med ordförandeskapskonferensen om gröna städer. Då lyfter man perspektivet om hållbara, vackra och inkluderande städer.

Som fortsättning på projektet Visioner: i norr handlar det nu om att gå från vision till handling. Kommuner i Norrbotten och Västerbotten står åter igen i fokus. Då hittar vi tillsammans nya lösningar för långsiktigt hållbart samhällsbyggande och attraktiva livsmiljöer. Startskottet är ett seminarium med kommunerna, regionerna och länsstyrelserna i januari.

En viktig del i rådets arbete blir samverkansplattformen för bland annat regionalfondsprogrammet och dess olika aktiviteter, säger Helena Bjarnegård. Det handlar till exempel om att koordinera finansiella stöd, men också om erfarenhetsutbyte och ökad kunskap. Målgruppen är kommuner och regioner.

När vi blickar tillbaka på 2023 om ett år är det min förhoppning att vi stärkt kommunernas förutsättningar att utveckla långsiktigt hållbara samhällen med goda livsmiljöer för alla. Vi har arbetat med en rad främjande insatser. Röjt undan hinder, ökat kunskapen och bidragit till ett stort erfarenhetsutbyte om hållbara miljöer i samhällsutvecklingen. Framför allt har vi ökat fokus på kommunerna, avslutar Helena Bjarnegård.

 

Verksamhetsplan Rådet för hållbara städer 2023