Till innehåll på sidan
Logga för Creating Green Cities. Illustration: Caroline Axelblom.

Creating Green Cities

Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer

När: 14–15 juni 2023. Välkomstmottagning den 13 juni och sidoevent i Malmö-Köpenhamnsregionen den 16 juni.

Var: Malmö och digitalt

Sverige lyfter frågor om gröna städer under ordförandeskapskonferensen Creating Green cities som går av stapeln i Malmö i juni. Det är i våra livsmiljöer som en rad samhällsutmaningar, som klimatförändring, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa, möts och måste hanteras.

Internationella målsättningar och initiativ som Agenda 2030, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus visar vägen för det europeiska arbetet. På det lokala planet arbetar civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten tillsammans för att bidra i omställningsarbetet. Det är avgörande att kunskap utvecklas för att öka takten, utbredningen och effekten av förändringarna.

  • Utmaningarna är komplexa och vi löser dem inte med enbart tekniska verktyg, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer. Det är först när vi också integrerar estetiska, sociala och kulturella värden som vi kan nå långsiktig hållbarhet ur alla perspektiv och skapa miljöer som människor kan vara stolta över länge.

På konferensen kommer kopplingar mellan visionen om den gröna staden och initiativ som New European Bauhaus samt klimatneutrala och smarta städer att utforskas. Detta för att peka på fördelarna med att integrera flera perspektiv, i strävan efter en hållbar stad. Målet med konferensen är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och tillsammans tänka nytt kring vad framtidens hållbara livsmiljöer kan vara.

Om konferensen

Konferensen anordnas inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Den tar sin utgångspunkt i den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad.

Konferensprogrammet erbjuder inbjudna internationella föreläsare, tvärsektoriella gruppdiskussioner, framtidsinriktade workshoppar och mycket mer. Konferensen erbjuder en möjlighet att stärka Europeiska band och nätverk med deltagare från offentlig och privat verksamhet, samt praktiker och akademiker. Tillsammans kan de verka för skapandet av hållbara, vackra och inkluderande städer för framtiden. Deltagande på plats i Malmö är enbart via personlig inbjudan. Digitalt deltagande är kostnadsfritt och öppet för alla.

Se programmet och anmäl dig här Creating Green Cities (delegia.com)