Till innehåll på sidan

Samhällen

Här kan du läsa artiklar om hållbara städer och samhällen. Rådet för hållbara städer arbetar med mål 11 Hållbara städer och samhällen – Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara i de Globala målen i Agenda 2030.