Till innehåll på sidan

Gestaltad livsmiljö och PBL

Genom sitt planeringsansvar har kommunen enligt plan- och bygglagen och i andra roller stora möjligheter att arbeta med den gestaltade livsmiljön. På Boverkets webbplats finns det mer att läsa om lagens kopplingar till politiken och ta del av relevanta rättsfall.

Arbetet med gestaltad livsmiljö sker bland annat inom ramen för plan- och bygglagen, PBL. Det innebär att kommunerna har ett tydligt mandat att driva och besluta i grundläggande frågor för vår livsmiljö. Exempelvis hur mark- och vattenområden kan och får användas och bebyggas, och hur bebyggelse placeras, utformas och förvaltas.

Materialet finns på Boverkets webbplats boverket.se.