Till innehåll på sidan
Vinterlandskap sett genom ett fönster

Bild: Helena Klintström

Visioner i norr: skissarbetet är igång

11 kreativa och tvärdisciplinära team har varit på plats för att skissa på framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Nu fortsätter skissande på hemmaplan och den 20 maj presenteras deras resultat!

Den 29 till 31 mars 2022 träffades 11 team i 6 olika kommuner och skissade på framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer. Under dagarna har teamen utifrån kommuners case samlat ihop information och upplevt platsen för att kunna skissa fram idéer som ska hjälpa kommunerna i sitt fortsatta arbete.

– Det händer något särskilt när team får möjlighet att lära känna en plats och ta del av berättelser om den från olika perspektiv. Att skapa visioner för en hållbar och inkluderande framtid är otroligt komplext och det var väldigt intressant att höra teamens reflektioner och ta del av deras processer. Kommunernas insatser imponerade också, hur de hade styrt upp och planerat dagarna på ett så  omsorgsfullt sätt, säger Karin Svensson på ArkDes som besökte Gällivare och Kiruna under skissdagarna.

Dagarna i Norr- och Västerbotten var kunskapsintensiva och bestod bland annat av studiebesök, dialogmöten och skissande. Teamen arbetade på plats i respektive kommuner och under dagarna  vid några tillfällen träffades teamen också digitalt där de fick rådgivning/konsultation av Visioner: i norrs Advisory Board. Dagarna avslutades med en digital After skiss där team fick luta sig tillbaka  och bli inspirerad av flertal olika talare på temat Hållbara, kreativa och inkluderade livsmiljöer.

– Att vara på plats och ta del av samarbetet med Visioner i norr är både imponerande och lustfyllt. Kombinationen av kommuners engagemang, teamens dedikation och Advisory Boards skräpa hänför och ger förutsättningar för att nå djupare i visionsarbetet. Det är med stor nyfikenhet jag följer arbetet och jag ser fram emot resultatet och fortsättningen. säger Angelica Åkerman på Boverket som deltagit både i det förberedande juryarbetet och på plats under skissdagarna.

Vad händer nu?
Den 3 maj lämnar team in sina resultatet till Advisory board som kommer kommentera resultaten.
Den 20 maj presenteras resultaten digitalt för alla kommunernas och team som deltagit i Visioner: i norr.

En presentation av teamen kan du läsa här – Elva kreativa krafter tänker nytt och skissar kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer (hallbarstad.se)

 

Bakom utlysningen står Rådet för hållbara städer genom Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas och de sex kommunerna.

För frågor kring Visioner: i norr:

Helena Bjarnegård, ordförande i Rådet för hållbara städer

Visioner: i norr Advisory board

Advisory board är rådgivande under Visioner:i norr och kommer gå igenom teamens resutat och komma med ett rådgivande medskick.

Mia Hägg MA Architecture / FAS SIA OTIA
Christer Larsson, Arkitekt SAR/ MSA, KKH
Michela Magas, Ordförande för Industry Commons Foundation, VD och grundare av MTF Labs AB
Johan Kuylenstierna, Ordförande för Klimatpolitiska Rådet och Rektorsråd för Hållbar utveckling vid Stockholms universitet

Länkar:

New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu)