Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Folkets stad

Skellefteås Case – Från stagnerande till Klondyke till vadå?

Huvudfråga –Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skelleftebor?

  • Boom utan Krasch – hur gör vi? Social hållbarhet och integration istället för fly-in/fly-out och kåkstäder.
  • Det räcker inte att man KAN bo här (arbetstillfällen och bostäder), man måste vilja det också. Hur bryter vi Skellefteparadoxen? Den som inte kan tänka sig att bo någon annanstans, men inte heller förstår varför nån flyttar hit?
  • Kan landsbygden vara svaret? Skellefteå är ett Sverige i minatyr, med hela spektrat från stad till land, kust till skogsland – ultim glesbygd finns i de fd landsbygdskommunerna (stolthet, serviceöknar, möjligheter?)
  • Handlar det om att hitta lösningar i en ny eller nygammal stadsstruktur? Som att gå från bandstad till rund stad till bandstad igen på ett hållbart sätt?  Eller att utveckla ”Den subarktiska trädgårdsstaden”? Hur kan staden utvecklas och samtidigt behålla närheten till naturen, det gröna och det blå?

Hur kan vi få staten att ta oss på allvar och ta sitt ansvar? När vår utmaning inte är nedläggning utan expansion verkar staten sakna verktyg.

Till detta case sökte Skellefteå två team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna kommunen står inför. Vi har tagit fram en bukett med olika geografiskt avgränsade case som exempel på de utmaningar vi står inför, men förväntningarna är såklart att teamen angriper vår fråga från sin egen vinkel. Casen beskriver landsbygd, mellanbygd och stadsbygd, med två exempel av varje. Resultatet kommer att ge inspel i det fortsatta arbetet.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skelleftebor?

Team: Moving north

Vi kommer att arbeta konkret med invånarna för att förbättra levnadsvillkor och platser för social sammanhållning. Teamet kommer att utforska former av mottagande för nyanlända inklusive flyktingar och migrantarbetare i norra Sverige och formulera och sprida nya former av platsskapande som förbättrar välbefinnandet och främjar kulturell hållbarhet.

Porträttbilder på team Moving North

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Robert Mull, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet

Emmy Andersson, Umeå Universitet

Ele Carpenter, UmArts, Umeå Universitet

Sandi Halil, Decolonizing Architecture Art Research (DAAR), Lunds Universitet

Amalia Katopodis, Umeå Universitet

Marina Långdahl, Hej Främling Västerbotten

Linda Sandberg, Umeå Universitet

Sangram Shirke, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet

Navid Ghafouri, Architecture student / Film maker

Kontakt Ele Carpenter ele.carpenter@umu.se UmArts

Idéskiss: Folkets stad

The peoples city of many parts

In March 2022 the Moving North team spent three days in Skellefteå meeting people from the Kommun, listening to new employees at the Northvolt Factory and displaced people living in Boliden, just 28Km out of town. Moving North explored and reflected on the relationships between host and guest in relation to Skelleftea´s growing population, and various forms of reception for new arrivals. Working with a local community organization the team identified the social spaces which provide a strong support network for new arrivals, and long term displaced people. Using collaboration and participant-based methods, Moving North critically explored how different placemaking processes promote social participation and social sustainability, and uncovered many gaps in Swedish refugee support.

During the project, the team participated in a BBQ with the refugee community, and met new workers at the bowling alley. We worked with students with experience of migration and the local context to make a short film reflecting on conversations with people in the area, suggesting proposals to increase social integration by exploring forms of reciprocity between migrants, refugees and host communities. The team met with representatives from Skellefteå municipality, and local networks to better understand the increasing demand for labour and housing in the rapidly expanding city.

This short immersion in the city and its people was a fascinating and enjoyable experience. Our visit revealed the huge potential of these communities and the need to integrate social and environmental development to create a sustainable future. We were shocked by our findings; and our sketched proposals for future developments are embedded within a discursive documentary which deals with the disparity between the current labour shortages and the restrictions on refugee work permits.

The resulting conversations, reflections and ideas are captured in a short film which is the main vehicle for our proposal. The pdf document provides a storyboard for the film, capturing just a few of the main points. We hope that further research into these issues can be funded to support long term engagement and demonstration projects that represent a real commitment to the diverse communities we were privileged to meet.

Länkar 

Moving North 2022 (PDF)

UmArts — Research Centre for Architecture, Design and the Arts

Människor går bland hus i Skellefteå

Bild: Moving North

Teamet sitter samlat i en trappa och samtalar med varandra

Bild: Team Moving North