Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Barnens arktis-tektur

Gällivares Case – Vallan i staden

Huvudfråga – Dundret, naturen eller stadskärnan, hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit?

För att Gällivare ska kunna utvecklas och dra nytta av de stora möjligheter som investeringarna ger så behöver kommunen locka till sig nya invånare och kompetens. Men hur görs detta på bästa sätt? Hur görs det enligt New European Bauhaus ledord; hållbart, vackert och inkluderande?

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Visa på hur staden kan knytas ihop med Dundret. Kan Gällivare bli en ski in- ski out till Dundret?
  • Skissa på komplexiteten och styrkan i närheten till naturen parat med urbanitet?
  • Visa på hur Gällivares stadskärna kan bli ännu mer attraktiv, en dragare och en samlingsplats för nuvarande, nytillkomna och framtida invånare?

Resultatet av caset blir värdefulla underlag för kommunens detalj- och översiktsplanering, i synnerhet för detaljplanering av Dundrets fjällanläggning och detaljplaneläggning av norra delen av Harrträsk.

Kontaktpersoner Gällivare kommun: Sofie Rynbäck, sofie.rynback@gallivare.se & Alexander Kult, alexander.kult@gallivare.se

Team: Barnens visioner i norr

Vårt utforskande följer ett barns tänkta liv från 2022 till 2030 — från nyfödd till åtta år gammal. Genom att följa barnets utveckling följer vi också utvecklingen i det samhälle som det växer upp i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design

Max Goldstein, Landskapslaget/SLU

Jens Evaldsson, konstnär

Eva Alerby, Luleå Tekniska Universitet

Cecilia Lindén, GoClimate Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult

Gustav Rygren, student

Anna Turdell, Brand Union

Kontakt Carolina Wikström carolina@asante.se Asante Arkitektur & Design

Idéskiss: Barnens arktis-tektur i Gällivare

Motto: En stad byggd på lekfullhet för framtidens verklighet

I Barnens visioner i norr har vi utforskat hur framtidens hållbara livsmiljöer ovanför polcirkeln kan se ut om vi utgår från barnens behov, drömmar och idéer.

En kartbild

Bild: Barnens visioner i norr

Genom barnen har vi möjlighet att göra andra prioriteringar. Vad måste bort? Vad använder vi våra resurser till de kommande åtta åren? Kan vi, genom att ge oss in i barnens värld, hitta nya idéer och lösningar? Hur kan barnens sätt att tänka, leka och lära generera ett tryggare, mer inkluderande, hållbart, berikande och vackert samhälle?

För att kunna delge, inte bara barnperspektivet, utan också barnens perspektiv har vi hållit djupintervjuer med sex stycken barn från Gällivare och medföljande förälder. Genom barnens ögon har vi tagit del av deras egen, föräldrars och syskons vardag, i samhällets alla delar så som de relaterar till barnet.

Ett barnvänligt samhälle erbjuder rörelsefrihet och bygger inte på beroende av biltransporter, utan är planerat med säkra och lekfulla stråk som uppmuntrar till både aktivitet och rörelse. Ett barnvänligt samhälle ger plats för alla barn, även de som har funktionsnedsättningar och olika ekonomiska förutsättningar. Det ska finnas inkluderande möjligheter och aktiviteter för alla.

I vår skiss för Dunderområdet har barnen stor rörelsefrihet och ett stort utbud av aktiviteter. Stråken möjliggör fri rörelse; till fots, med cykel, spark, rullstol eller på skidor genom ett pärlband av aktiviteter. Det blir lustfyllt och tryggt att ta sig fram. Nya slags inomhusmiljöer skapar tillgängliga alternativ till lek i snön och plats för ett bredare utbud av mötesplatser. Matproduktion tar plats småskaligt mellan husen och i kombinerade aktivitetsmiljöer. Spännande arkitektur som anpassar sig efter naturen och klimatförutsättningar utgör de nya bostäderna. En satsning på gemensamhetslokaler för både verkstäder och materialpooler gör att cirkularitet blir roligt. För att inte tala om den nya badplatsen med sex bastur längst ute på bryggan.

Barnens arktis-tektur är en idyll för barn och vuxna.

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Barnens arktis-tektur (pdf).

Illustration av barn i ett landskap

Bild: Barnens visioner i norr