Till innehåll på sidan
En illustration med flera saker som händer framför ett hus, människor i alla åldrar syns på bilden

Bild: IQ Samhällsbyggnad

Vägen mot 100 energipositiva områden 2025

Europa strävar efter att vara en global förebild inom energiomvandling och att kontinuerligt minska städers koldioxidavtryck, processer där såväl städer som byggsektorn spelar en avgörande roll. Som en del i denna strävan startades 2018 programmet Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development (PED) på initiativ av bland andra Europeiska kommissionen. Programmet, som idag leds av JPI Urban Europe, har syftet att stödja planering, utplacering och replikering av 100 energipositiva stadsdelar i Europa till år 2025.

Programmet involverar 17 EU-länder samt intressenter från FoU-finansieringsnätverk, städer, industri, forsknings- och medborgarorganisationer.

En stadsdel klassas som energipositiv när den på årsbasis uppnår en positiv energibalans, strävar mot en överskottsproduktion av förnybar energi och består av flera byggnader som aktivt hanterar sin energiförbrukning och byter energi sinsemellan. Något som kräver interaktion och integration mellan byggnader, användare och regionala energi- mobilitets- och IKT-system.

PED-programmets fokus är nu att ta fram ett ramverk som möter städers faktiska behov och utmaningar och samtidigt är övergripande. Detta då syn- och tillvägagångssätten för hur målet om 100 energipositiva stadsdelar år 2025 ska nås skiljer sig över Europa.

Programmet vill även fungera som ett stöd för städer i deras övergång. En sammanställning över cirka 30 projekt i olika faser, från planering till implementerade PEDs, och deras väg mot hållbar urbanisering.

Vill du veta mer om initiativet och hur PEDs bör definieras och kopplas till integrerade urbana strategier och klimatmål? Lyssna på webbinariet Urban Lunch Talk här.

Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development leds av JPI Urban Europe, ett forskningsprogram som IQ Samhällsbyggnad driver tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.