IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i riktning mot visionen att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande.

IQ Samhällsbyggnad samlar hela sektorn och bland våra medlemmar finns små och stora företag, kommuner, myndigheter och andra offentliga organisationer, stora branschorganisationer och lärosäten.

IQ Samhällsbyggnad fungerar också som kansli åt det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 och föreningen BIM Alliance samt är en del av programledningen i JPI Urban Europe.