Till innehåll på sidan
Ilustration av ett hus vid vatten, flera händelser pågår i bilden

Illustration: JPI Urban Europe

Delta i öppen konsultation om nytt program inom stadsfrågor

I förberedelserna för programmet Driving Urban Transitions vill forskningsprogrammet JPI Urban Europe bjuda in dig att dela dina perspektiv. Berätta hur de urbana utmaningarna du möter i ditt arbete återspeglas i det framlagda förslaget eller vilka åtgärder du anser mest lämpliga för att ta nästa steg för uppnå förändring i urbana sammanhang.

Tio år efter lanseringen av JPI Urban Europe har programmet genomfört sju transnationella utlysningar (tre i samarbete med Europeiska kommissionen) med fler planerade och över 85 projekt har finansierats vilka sammanför 450 projektpartner över Europa och världen.

Efter dessa tio år är det dags för JPI Urban Europe att ta nästa steg. Med tio års erfarenhet och forskningsresultat ska programmet nu öka ansträngningarna och aktiviteterna för att driva prioriterade frågor för att uppnå urbana omvandlingar i verkligheten och omvandla forskning och innovation till handling.

JPI Urban Europe arbetar därför nu tillsammans med Europeiska kommissionen för ett starta det långsiktiga programmet ”Driving Urban Transitions Towards a Sustainable and Liveable Future”. I förberedelserna för det nya programmet vill JPI Urban Europe bjuda in dig att dela dina perspektiv på vad som bör prioriteras för att uppnå urbana omvandlingar. Alla svar som inkommer innan den 15 april kommer att inkluderas i den virtuella workshoppen Agora Virtual Dialogue 2020 den 5-6 maj.

Delta i konsultationen

IQ Samhällsbyggnad driver forskningsprogrammet JPI Urban Europe tillsammans med andra
europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.
Läs mer om JPI Urban Europe.