• Slimmad, elastisk och patinerad – ny estetik för en postfossil landskapsarkitektur

  Hur ser egentligen en klimatneutral landskapsarkitektur ut? En ny våg av mer livliga och trivsamma utemiljöer är en nödvändig konsekvens av koldioxidbantningen i byggbranschen, förutspår Mattias Gustafsson, Urbio. Byggindustrin, som arkitektkåren är en del av, står för 20% av Sveriges samlade koldioxidutsläpp och en tredjedel av allt producerat avfall i landet. Även om vi landskapsarkitekter…
 • Genom Urbios idéprojekt Vallfartsvisten är tanken att fler ska bege sig ut och övernatta i det vilda. Bildkälla: Urbio

  Vallfartsvisten välkomnar vandrare

  Vi människor är evolutionärt stöpta för att vandra. Att förflytta sig till fots är både fysiskt och psykiskt hälsofrämjande. Kan mer komfortabla Vallfartsvisten längs vandringslederna runt våra städer vara ett sätt att få fler att bege sig ut i naturen och på så sätt motverka vår tids hälsovådliga inomhussittande? Corona-våren 2020 fick många att snöra…
 • Med en fiskehubb i stadsmiljö kan stadsfiske främjas. Bildkälla: Urbio.

  Främjat stadsfiske, breddad naturförståelse

  Hur kan vattnen i våra städer lyftas fram bättre och bidra till mer stadsliv, bättre folkhälsa och fördjupade naturkunskaper? Jo, genom att skapa dedikerade platser för stadsfisket! Det livsnödvändiga vattnet har alltid avgjort var vi människor valt att slå ned våra bopålar. Dagens städer ligger allt som oftast vid åar, älvar, sjöar och hav. Det…
 • Illustration: Urbio

  Från flygfält till Karmapark

  Kan en plats ha ett samvete? Post-corona kommer det finnas ett momentum i samhället att ta itu med klimatkrisen på allvar. Bromma flygplats med dess skyhöga nettoutsläpp av växthusgaser måste omvandlas, från en transitzon för sunkigt weekendflygande till ett resmål i sig självt sjudande av liv. Här kan en symbolladdad omställning ta plats som bygger…
 • Foto: Urbio

  När stadsparken skyfallsanpassas

  När staden ska bereda plats för stora vattenflöden kan vi vara tacksamma över rymliga stadsplaner från förra seklet som har möjlighet att anpassa sig för att ge plats åt dagens klimatutmaningar. Rålambshovsparkens skyfallsanpassning, ritad av Urbio, bygger på ett antal lågmälda landskapstillägg som leder, fördröjer och renar delar av Kungsholmens regnvatten på väg ned till…
 • Foto: Urbio

  Småbrutet ger urbana djup

  På vilka sätt kan värdetäta och myllrande stadslandskap ta form? Ett effektivt sätt kan vara att skapa det småbrutna och sätta förgrunden i dialog med det bakomliggande i fonden. När de olika skalnivåerna möts alstras de urbana djupen – vilket bidrar till att göra stadsmiljön mer attraktiv att vistas i. I Gordon Cullens bok Townscape…
 • Foto: Jansin Hammarling

  Kunskapande på museitorg

  Kan utformningen av en plats framför ett museum i ett hamnområde påverka bilden av en hel stad? I gestaltningen av ett museitorg i Nyköping var målet att öppna upp verksamheten för att nå än fler medborgare och bidra till att stärka det offentliga rummet i tätorten. De offentliga stadsrummen i form av gator, parker och…
 • Forum för moderna byalag

  Att få till attraktiva livsvillkor på landsbygden är i grunden en demokratifråga. Det behövs många åtgärder för att vända avfolkningstrenden på glesbygden. Kanske kan fysiska forum bli utgångspunkten varifrån moderna byalag kan organisera sig? Så sent som på 60-talet var landsbygden fortfarande välbefolkad och levande, med god tillgång på jobb inom både jord- och skogsbruket…
 • Foto: Karin Andersson

  Natur i leken och lek i naturen

  Stillasittande barn har blivit ett folkhälsoproblem. En generation av inomhussittande barn riskerar att bli naturanalfabeter med begränsade naturband som kan äventyra framtida ekologiskt ansvarstagande. Det paradoxala ligger i att samtidigt som det finns en medvetenhet om att barn mår bra av att vara ute i naturen, och att det pågår en ständig kamp för att…
 • Foto: Urbio

  Sinnliga landskap ger stärkande utevistelse

  Om utomhusmiljöerna gestaltas väl händer något med den som vistas där, både det psykiska välmåendet och den fysiska hälsan påverkas positivt. På ett entrétorg till ett rättspsykiatriskt sjukhus har sinnlighet varit ledordet i gestaltningen – med gott resultat. En nyligen uppmärksammad studie publicerad i ’People and Nature’ undersökte människors sinnesstämning på Twitter. Studien visade att…