Föreläsning om stadsträd

Thorbjörn Andersson kan stadens träd. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist De flesta stora träd i våra städer är gamla. Många av de yngre klarar sig dåligt. Detta trots att vi vet att träd och grönska har många positiva effekter. Den 19 mars håller landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson en föreläsning i Ultuna om vikten av träd i städer. Föreläsningen…

 • Av: Movium

  Viktig bevattning i Köpenhamn

  Movium Partnerskap arrangerade nätverksträff i Köpenhamn den 23 oktober och ett tjugotal deltagare fick inblick i hur Köpenhamns kommun får nyplanterade träd att överleva. Det viktigaste är bevattningen, enligt Lars Christensen på Köpenhamns kommun. Köpenhamn har visionen att bli en grön, världsledande förebild inom hållbar stadsutveckling. I kampanjen 100 000 træer – København slår rødder har…

  • Av: Movium

   Hur ska man bäst värdera urbana träd?

   Johan Östberg instruerar hur Alnarpsmodellen för trädvärdering ska användas. Foto: Göran Nilsson I våras publicerades Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, en modell med ambition att svara på frågan och på så vis fungera på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd. Modellen är framtagen av Johan Östberg och Anders Kristoffersson, SLU…

   • Av: Movium

    Trädvärdering i stadsmiljö

    Att kunna värdera urbana träd ekonomiskt är viktigt för att försvara trädens betydelse i stadsmiljön samt för att förhindra skadegörelse och kunna sätta viten för trädskador vid byggnation. Detta Movium Fakta redogör för arbetet med en ny värderingsmodell framtagen vid SLU i Alnarp – Alnarpsmodellen – som är tänkt att användas på nationell nivå för…

    • Av: Movium

     Att värdera träd

     Foto: Karin Andersson I dagarna har en mycket viktig rapport presenterats av kollegor vid SLU i Alnarp. Rapporten har rubriken Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen och har skrivits av Johan Östberg och Anders Kristoffersson. Medförfattare är även Johan Sjögren, verksam vid Glasgow University i Skottland. Olika former av vandalism Vi kan ideligen läsa…

     • Av: Movium