Blir det bättre att leva i en region med fler kärnor?

Inom arbetet Strukturbild för Skåne lyfts en flerkärnig ortsstruktur fram som en bärande idé för Skånes utveckling. Men vad innebär flerkärnighet i en regional skala? Gör flerkärnighet Skåne till en bättre plats att leva på? Tidskriften STAD:s Caroline Dahl stämde träff med Therese Andersson, enhetschef vid Region Skåne, för att få svar på sina frågor.…

  • Av: Movium