Konsekvensen av bortglömd kvalitet och samhällsnytta Julia Svensson om bostadsbyggande i Dagens Nyheter

Miljonprogrammet hade många kvaliteter som dagens byggande saknar. Medan dåtidens bostadsbyggande baserades på forskning, robusta strukturer och kvalitet, skapar vi idag ett bostadsbestånd som sänker kvaliteten och bäddar för stora renoveringskostnader. Det skriver Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, i Dagens Nyheters granskning av bostadsbristens verklighet. Forskningen visar tydligt att det på lång sikt är…

  • Av: ArkDes

Bostadsforum 2017

Under konferensen Bostadsforum samlas branschens alla aktörer och presenterar det allra senaste om bostadsbyggande, projekt, politik, konjunktur och marknadsfrågor med mera. Bostadsforum belyser den politiska utvecklingen, analyserar och presenterar aktuella trender och marknadsutveckling från hela Bostadssverige. Anmälan och program: Bostadsforums hemsida Under Bostadsforum 2017 kommer konkreta exempel på nya bostäder att presenteras. Detta för att…

  • Av: Bostadsforum

Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

  • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

Regeringen öppnar för bostadsbyggande på statlig mark

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att en förhandlingsperson har tillsatts för att undersöka möjligheterna till bostadsbyggande på statlig mark. Mark som kommuner har bedömt vara lämplig att bygga på ska inventeras och lämpliga aktörer ska sammanföras för att realisera bostadsbyggandet. Detta är en av de 22 åtgärder som regeringen presenterat i sitt bostadspolitiska paket. - Nu…

  • Av: Hållbar Stad

Stadsmiljöavtal ─ ny chans att ansöka! Två miljoner kronor har avsatts för att skapa mer hållbara stadsmiljöer

En ny ansökningsomgång för stadsmiljöavtal har öppnat. Åter igen kan alltså kommuner och landsting kan söka stöd för investeringar för hållbara stadsmiljöer. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Stadsmiljöavtalen är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018 för att förbättra stadsmiljöer genom ökad andel…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

Jubel, digitalisering och samhällsnytta

Den 21 april presenterades satsningen på Smart Built Environment vid en pressträff på Formas. På bilden syns Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, Anna Sander, tidigare VD IQ Samhällsbyggnad, Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ingrid Petersson, generaldirektör Formas. Den 21 april jublade vi på IQ Samhällsbyggnads kansli och firade med tårtkalas. Anledningen till firandet var ett positivt…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

Urbanisering bakom bostadsbristen

Foto: Fredrik Alpstedt (Soldattorp uploaded by palnatoke) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons. Att bostadskrisen seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna kan knappast ha undgått någon. Politiker och organisationer på både höger- och vänsterkanten diskuterar, debatterar och lägger nya förslag stup i kvarten: Slopa anpassningskravet på nya bostäder! Återinför statliga subventioner! Inför marknadshyror! Mest fokus…

  • Av: Omvärld

Vad kan Stefan Attefall lära av Kina?

I dagarna besöker vår bostadsminister Stefan Attefall Kina. Han är som bekant mest intresserad av att öka takten i bostadsbyggandet. Hållbara städer har han inte visat lika stort intresse för. I Kina är det tvärtom. Här går bostadsbyggandet för full maskin, men det hållbara stadsbyggandet har svårt att få fäste. Därför bestämde den kinesiska regeringen…

  • Av: Sveriges Arkitekter