Almedalen: Mälardalsrådet

Tillsammans för regional tillväxt I Holland finns en hunger att utvecklas. Genom Amsterdam Economic Board driver politik, näringsliv och akademi utvecklingen för en hållbar och framgångsrik region. Hur kan vi i Stockholm-Mälarregionen tillsammans arbeta för att ta oss an samhällsutmaningarna och stärka regionens konkurrenskraft? Deltagare: Nina Tellegen, VD Amsterdam Economic Board, Fredrik Ahlstedt (M), oppositionsråd Uppsala,…

 • Av: Mälardalsrådet

  Almedalen: Mistra Urban Futures

  Ska kommunen och staten lägga sig i vad vi äter och hur vi reser? Att ställa om till hållbara livsstilar är centralt för att nå miljömålen och för en positiv social utveckling. Hållbara livsstilar handlar om människors personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för att välja och leva…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Avfolkning och växtvärk?

   Den 1 juli arrangerar vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter? Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Vilka är våra största utmaningar och hur tacklar vi dom? Seminariet syftar till att belysa…

   • Av: Mälardalsrådet

    Developing Sustainable Urban Regions

    Dags för Almedalen! Mälardalsrådet finns på plats och anordnar bland annat ett seminarium tillsammans med Nederländernas ambassad till Sverige. Seminariet handlar om hur man utvecklar hållbara urbana regioner: ”Developing Sustainable Urban Regions – Inspiration from the Amsterdam & Utrecht Approach”. Som ett led i Mälardalsrådets arbete att skapa möten där politik, akademi och näringsliv tillsammans…

    • Av: Mälardalsrådet