Till innehåll på sidan
Collage av bilder, man ser natur, en bra och männsikor

Bild: ArkDes

Strålkastarljus på fyra initiativ

Det finns många lokala initiativ i hela landet som är värda att uppmärksammas. GLAP – ”Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik” är ett projekt med ungdomar i fokus, Magiska staden arkitekturkollo i Borlänge kommun, Karlshamns arkitekturvecka och den ideella föreningen Renoveringsraseriet, är fyra projekt som uppmärksammades och fick ett extra strålkastarljus på sig för sitt arbete och initiativ under årets konferens för Gestaltad livsmiljö.

– Inför arbetet med den årliga konferensen på temat Gestaltad livsmiljö och demokrati såg vi
att det pågår så många fantastiska initiativ runt om i hela landet. Alla initiativen har på något sätt arbetat inom fältet gestaltad livsmiljö och demokrati, spridit kunskap till fler och på olika sätt har bidragit till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer och därför ville vi sätta ett extra strålkastarljus på dem, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

 

GLAP – ”Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik”, Region Skåne, projektledare: Katarina Carlsson

Små händer bläddrar bland bilder som ligger på ett bord

Bild: Katarina Carlsson

I detta projekt bedrivs ett konkret arbete om gestaltningsfrågor, med ungdomar i fyra kommuner. Att tidigt arbeta med barn och ungdomar kring frågor som rör arkitektur och gestaltning tror vi är ett av de starkaste verktygen som vi har för att få till en förändring vad gäller förståelsen för och synen på vad goda gestaltade livsmiljöer är och kan vara. Det handlar både om att ta in ungdomarnas kunskap i den regionala planeringen men även om att få ungdomarna att få upp ögonen för frågor om arkitektur och gestaltning.

Förhoppningsvis kan många av Sveriges 290 kommuner ta efter och bjuda in de yngre generationerna till dialog i samband med planering och gestaltning. Kanske kan frågor om våra gemensamma livsmiljöer bli ett obligatoriskt moment inom skolans undervisning i t ex ämnet samhällskunskap.

Via Vimeo finns en kort film som beskriver arbete: https://vimeo.com/539685854

 

 

Magiska staden arkitekturkollo, Borlänge kommun, Pernilla Norén, stadsarkitekt

Ett barns händer sätter upp färgglada figurer på en bro

Bild: Pernilla Wåhlin Norén

Många jobbar med konstkollon och arkitekturkollon för barn. Ett av dessa initiativ som vi vill lyfta fram är Borlänge kommuns arkitekturkollo, den magiska staden som stadsarkitekt Pernilla Noren är ansvarig för. Ett gäng sommarlovslediga barn har under ett antal veckor fått utforska frågor om gestaltning och planering. Borlänge arbetar även med en barnanpassad del i översiktsplanen och vi tycker att detta är ett bra sätt att fånga in nästa generation och samtidigt ta in deras kunskap i planeringen.

Mer information finns på Boverket och Trevligt folks webbplatser.

Med identitet och delaktighet som grund i Borlänge – Boverket

 

 

Karlshamns arkitekturvecka, Karlshamns kommun, Emina Kovacic, stadsarkitekt

En grupp människor går omkring och tittar på hus, husen är färgglada

Bild: Emina Kovacic

Karlshamns arkitekturvecka utgör ett bra exempel på hur en kommun aktivt har jobbat med arkitektur, konst och kulturarvsfrågor. Kommuner arbetar med hårda styrmedel i sin planering genom exempelvis plan och bygglagen. Det vi sett i många städer runt om i världen är att detta inte räcker. Att bjuda in till dialog och på olika sätt skapa engagemang kring frågor är nödvändigt för att höja ribban vad gäller omsorgsfull gestaltning. Emina har på kort tid fått till en dialog med civilsamhälle och byggaktörer genom initiativet Karlshamns arkitekturvecka och på det sättet lyft frågor om konst, kulturarv och arkitektur.

Lär mer på Karlshamns kommuns webbplats

Arkitekturveckan – Karlshamns kommun

 

Renoveringsraseriet, Ideell förening, Gustav Bergström

En byggnad som ser ut som en kyrka, fönstren renoveras - nya fönster ser annorlunda ut än de befintliga

Bild: Gustav Bergström

Renoveringsraseriet är en ideell förening som arbetar med frågor om byggnadsvård och som verkligen lyckats skapa engagemang för frågor om förvaltning och bevarande av kulturarvet. Renoveringsraseriet engagerar 23000 följare på instagram. Detta är ett gräsrotsinitiativ som görs på ideell basis med ett tydligt demokratiperspektiv som samtidigt bidrar till att rädda oersättliga kultur- konst- och arkitekturvärden.

Initiativet arbetar med många av de frågor som lyfts inom politik för gestaltad livsmiljö. De har fått många att få upp ögonen för – ”De små stegens tyranni” – Förvanskningen av arkitekturarvet sker i små steg och nästan obemärkt men kan orsaka stor skada på längre sikt på våra gestaltade livsmiljöer.

Läs mer på Renoveringsraseriets webbplats Renoveringsraseriet.se

 

Om politik för gestaltad livsmiljö

Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.