Till innehåll på sidan
Sök pengar till nordiska projekt inom hållbar stadsutveckling, biologisk mångfald eller hållbar konsumtion. Stadsodling

Bild: Pixabay

Sök pengar till nordiska projekt inom hållbar stadsutveckling, biologisk mångfald eller hållbar konsumtion

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för biologisk mångfald har just nu en utlysning av projektmedel för projekt inom biologisk mångfald, hållbar konsumtion och hållbara städer.

Sökande kan vara statlig, regional eller kommunal myndighet eller högskola, universitet eller forskningsinstitut. Projektet behöver involvera minst tre nordiska länder, alternativt två nordiska länder och ett eller flera länder i Baltikum. Företag kan vara med som part i en ansökan, men inte stå som huvudsökande.

Ansökan ska vara inne senast den 24 maj. Mer information och ansökningshandlingar hittar ni på Udbud 2023 – biologisk mangfoldighed (norden.org)