Till innehåll på sidan

Bild: Pixabay

Sju kommuner i EU-satsning på 100 klimatneutrala städer

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Det är de svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer av 377 sökande valts ut.

I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Från Sverige sökte 13 kommuner, som alla är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Nu är det klart att sju av dem har valts ut.

Den 13 juni samlas de utvalda städerna för en gemensam kick-off i Bryssel. Som stöd för genomförandet av Cities Mission finns samarbetsplattformen NetZeroCities som samlar experter och praktiker från hela Europa, inklusive från Viable Cities och svenska städer. Många olika insatser planeras för att underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan städerna. Samtidigt kommer de städer som sökt men inte valts ut att erbjudas andra möjligheter att medverka i satsningen.

Läs mer på Viable Cities webbplats Sju svenska kommuner i EUs storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030 — Viable Cities