Till innehåll på sidan

Reflektioner från nordisk samdesign – New European Bauhaus

Det nordiska samarbetet inom arbetet med EU:s initiativ New European Bauhaus har gett resultat.

Under våren har Nordiska minsterrådet tillsammans med bland annat de svenska myndigheterna i Rådet för hållbara städer bjudit in till ett antal workshops på teman som kopplar till New European Bauhaus ledord: hållbarhet, estetik och inkludering. Materialet finns nu sammanställt i en rapport som skickas till EU kommissionen. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Nordicbauhaus webbplats.

– Vi har startat upp ett mycket givande och positivt samarbete. Nu är det viktigt att vi fortsätter vår resa tillsammans, fortsätter dela tankar och idéer, fortsätter inspireras av varandra och fortsätter att stötta varandra. De nordiska länderna har allt att vinna på ett fortsatt samarbete om hållbar stads- och samhällsutveckling, arkitektur, form och design, säger riksarkitekt Helena Bjarnegård

Med bakgrund i stora ambitioner i arbetet för ett hållbart byggande och levande livsmiljöer samt den mångsidiga nordiska arkitekturen och designen traditioner stöder de nordiska länderna starkt framväxten av ett nytt europeiskt Bauhaus. Europeiska byggnader och levande miljöer, och deras utveckling är avgörande för att nå klimatmålen såväl som för att hantera de sociala och demografiska utmaningar som ligger framför oss.

För att förse det nya europeiska Bauhaus-initiativet med nordiska idéer, exempel och åsikter organiserades ett antal gemensamma co-designevenemang. Aktiviteterna och innehållet har sedan sammanfattats i en rapport till EU-kommissionen.

De nordiska samdesignaktiviteterna har organiserats av Finland, nuvarande ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 tillsammans med nordiska partners. Tusentals nordiska intressenter har nåtts.