Tre svenska städer deltar i europeiskt nätverk för hållbar stadsutveckling

Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans över nationsgränser för att dela erfarenheter och utveckla en hållbar och integrerad stadsutveckling. I juni antogs 23 nya nätverk till Action Planning network 2019+ där tre av de sammanlagt 203 partnerstäderna är svenska kommuner. Urbact i Sverige har frågat om kommunernas förväntningar på det kommande arbetet och först ute är Umeå kommun som ska vara lead-partner för nätverket Gendered Landscapes som är ett av de 23 nya nätverken.

  • Av: Tillväxtverket

Open Consultation for topics on Urban Accessibility and Connectivity

Välkommen att ge input på en kommande internationell satsning för forskning och innovation inom Urban Accessibility and Connectivity: JPI Urban Europe’s ERA-NET Cofund proposal on Urban Accessibility and Connectivity has been selected by the European Commission and in the context of this ERA-NET, a call for proposals will be launched in December 2019. With the aim to refine the preliminary version of the call text, JPI Urban Europe now invites stakeholders to respond to an open consultation on the call topics.

  • Av: Energimyndigheten

30 miljoner till forskningsprojekt som gör samhällsbyggande hållbart

Kommunikation med trädgårdsodlare om riskerna med främmande arter och hur ljus kan integreras i stadsplaneringen för en tryggare och säkrare stad. Det är några av projekten som får finansiering när Formas forskarråd delar ut över 30 miljoner kronor till 16 projekt som kan göra att forskning omsätts i praktisk verksamhet för ett hållbart samhällsbyggande.

  • Av: Formas

Utlysning: Sök medel för insatser inom koldioxidsnål ekonomi

Vill ni driva direkta eller indirekta insatser som bidrar till ökad energieffektivisering i små och medelstora företag? Innebär det samverkan mellan olika delar av landet? Då kan er projektidé passa för den nu öppna utlysningen 2019:1 inom Nationella regionalfondsprogrammet. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, med…

  • Av: Tillväxtverket

Almedalen 2019: Möjligheter för hållbar stadsutveckling

I ett panelsamtal i Almedalen samlades representanter för regering, kommun, näringsliv och några av de statliga myndigheter som utgör Rådet för hållbara städer. I samtalet diskuterades bland annat frågor kring social hållbarhet, men även rådets uppdrag att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling för kommuner. Riksarkitekten och ordförande i Rådet för Hållbara städer, Helena Bjarnegård, var…

  • Av: Rådet för hållbara städer

Utlysning: Ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

  • Av: Energimyndigheten

Utlysning: Hållbara vistelsemiljöer

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

  • Av: Formas

Ny teknik för vattenrening på Öland och i Boden

Reningstekniken fungerar så bra att dricksvattnet klarar alla krav. Mörbylånga bygger nu en ny vattenrening i full skala som ska vara klart sommaren 2019. Det här är ett av sjutton projekt som fått bidrag från Naturvårdsverket till tekniska innovationer för utveckling av städer. Samverkan mellan aktörer som vill gynna hållbar stadsutveckling är nyckeln till framgången.…

  • Av: Naturvårdsverket

Årlig Rapport 2019 Rådet för hållbara städers årliga rapport

Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på Hållbar Stad. I rapporten redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Rådets arbete under 2018 har handlat om att starta upp, bemanna och organisera sitt uppdrag. Det har skapats ett expertnätverk, ett kansli,…

  • Av: Rådet för hållbara städer