Konferens: Låt staden grönska Dokumentation

Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer – den 5 och 6 december 2019 arrangerades konferensen "Låt staden grönska!" i Stockholm. Ta del av webbsändningen och presentationer från konferensens första dag.

 • Av: Rådet för hållbara städer

  Barns behov formar skolan

  Den 20 januari 2020 blir Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Det betyder en hel del. Bland annat att barn och unga, snart alltså enligt lag, ska involveras i alla beslut som rör just barn och unga. Vad betyder då detta för staden i allmänhet och för skolor och förskolor i synnerhet? Det är fortfarande lite oklart. Vad som däremot är tydligt är att det behövs metoder, erfarenheter och verktyg när det gäller att involvera barn i utvecklingen av deras miljöer.

  • Av: ArkDes

   Open Consultation for topics on Urban Accessibility and Connectivity

   Välkommen att ge input på en kommande internationell satsning för forskning och innovation inom Urban Accessibility and Connectivity: JPI Urban Europe’s ERA-NET Cofund proposal on Urban Accessibility and Connectivity has been selected by the European Commission and in the context of this ERA-NET, a call for proposals will be launched in December 2019. With the aim to refine the preliminary version of the call text, JPI Urban Europe now invites stakeholders to respond to an open consultation on the call topics.

   • Av: Energimyndigheten

    Almedalen 2019: Möjligheter för hållbar stadsutveckling

    I ett panelsamtal i Almedalen samlades representanter för regering, kommun, näringsliv och några av de statliga myndigheter som utgör Rådet för hållbara städer. I samtalet diskuterades bland annat frågor kring social hållbarhet, men även rådets uppdrag att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling för kommuner. Riksarkitekten och ordförande i Rådet för Hållbara städer, Helena Bjarnegård, var…

    • Av: Rådet för hållbara städer

     Utlysning: Ett transporteffektivt samhälle

     Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

     • Av: Energimyndigheten

      Utlysning: Hållbara vistelsemiljöer

      Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

      • Av: Formas

       Ny teknik för vattenrening på Öland och i Boden

       Reningstekniken fungerar så bra att dricksvattnet klarar alla krav. Mörbylånga bygger nu en ny vattenrening i full skala som ska vara klart sommaren 2019. Det här är ett av sjutton projekt som fått bidrag från Naturvårdsverket till tekniska innovationer för utveckling av städer. Samverkan mellan aktörer som vill gynna hållbar stadsutveckling är nyckeln till framgången.…

       • Av: Naturvårdsverket

        Årlig Rapport 2019 Rådet för hållbara städers årliga rapport

        Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på Hållbar Stad. I rapporten redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Rådets arbete under 2018 har handlat om att starta upp, bemanna och organisera sitt uppdrag. Det har skapats ett expertnätverk, ett kansli,…

        • Av: Rådet för hållbara städer

         Sverige får sin första riksarkitekt

         Från och med årsskiftet tillträder Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och är idag verksam som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.  – Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende, säger Helena…

         • Av: Rådet för hållbara städer