Till innehåll på sidan
En gradäng inuti Sara kulturhus

Kulturtrappan i trä med färgglada byakuddar. Bild: Jonas Westling

Rådet för hållbara städers stormöte i Skellefteå

Den 21 juni 2022 bjöd Rådet för hållbara städer in till ett stormöte i Sara kulturhus i Skellefteå. Medverkande på mötet var rådets ledamöter, expertnätverket kopplat till rådet och rådets tre referensgrupper, representanter från kommunledningar samt ledningar från regioner och länsstyrelser, regeringens samordnare för norra Sverige med flera.

Syftet med mötet var att skapa kontakter mellan rådet, kommuner, regioner och länsstyrelser i Västerbotten och Norrbotten, att skapa förståelse för varandras uppdrag och utmaningar samt lägga grunden för ett framtida gemensamt arbete. Under dagen var det också rundabordssamtal där det gruppvis identifierades viktiga fokusområden för att möjliggöra omställning i kommunerna.

Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer och moderator för dagen, hälsade fysiska och digitala deltagare välkomna till stormötet. Inledningsvis berättade Helena Bjarnegård om Rådet för hållbara städers förändrade regeringsuppdrag, där det framgår att rådet ska stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbotten och Västerbottens län i arbetet med hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö. Med anledning av detta hölls stormötet i Skellefteå som ett startskott på rådets uppdrag kopplat till Norrbotten och Västerbotten. Rådet ville träffa regioner, kommuner, länsstyrelser och andra berörda aktörer för att få förståelse för bland annat de utmaningar som finns och vad rådet kan göra för att stödja i dessa.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, hälsade alla välkomna till Skellefteå och presenterade Skellefteås vision ”En hållbar plats för en bättre vardag” och uppmuntrade alla deltagare att ha med sig visionen i tanken under dagen.

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson hade skickat en videohälsning till stormötet. I hälsningen lyftes de nya behov som kommer av industrietableringarna i norr. Johan Danielsson lyfte det viktiga arbete som kommuner, regioner och länsstyrelser gör och hälsade att regeringen vill skapa de bästa förutsättningarna för hållbart samhällsbyggande.

Helena presenterade sedan rådsledamöterna på myndigheterna och organisationerna i rådet att presentera vad de gör och vad de har för uppdrag kopplat till Västerbotten och Norrbotten. Därefter följde en kort presentation av Albert Edman, regional koordinator – RISE Norra Sverige, presenterade regeringsuppdraget Thriving North som handlar om stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten.

På plats var också Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, som pratade om den unika och snabba utveckling som sker i norra Sverige och dess fokus på grön omställning. Eva Nordström, regeringens samordnare med uppdrag att främja koordinering av statliga insatser för hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö i Norrbotten och Västerbotten, presenterade sig och pratade om sitt uppdrag och hur hållbar samhällsbyggnad är nyckeln till en lyckad omställning och omvandling.

En del i programmet handlade om ”Fokus Norrbotten och Västerbotten: Hållbar stads- och samhällsutveckling – aktuellt läge, vad är ni stolta över och vilka är era utmaningar och möjligheter framåt” där representanter delade med sig av sina erfarenheter och utmaningar. De som talade var

 • Helene Hellmark Knutsson, landshövding, Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Susanne Friberg, avdelningschef, Länsstyrelsen i Norrbotten
 • Anna Petterson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten
 • Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
 • Stig Torneus, stadsbyggnadschef och biträdande kommundirektör, Kiruna kommun
 • Marcus Zetterqvist, planchef, Gällivare kommun
 • Gustav Hamlund, planarkitekt och samordnare Visioner i norr, Bodens kommun
 • Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, Luleå kommun
 • Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun

Innan lunch berättade Harriet Wistemar, kommunarkitekt Skellefteå kommun, om resan med Sara kulturhus från idé till det resultat som idag finns på plats. Lunchen avslutades med en guidad tur genom kulturhuset.

Eftermiddagen ägnades åt rundabordssamtal där grupperna pratade om tre frågeställningar.

 • Vilka utmaningar och möjligheter har kommunerna?
 • Vilka möjligheter har myndigheterna?
 • Identifiera viktiga fokusområden att starta med?

Under passet med rundabordssamtal gjordes ett kort avbrott för inspel från Lars Marcus, professor i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola samt med i rådets rådgivande forsknings och innovationsgrupp, Tommy Lenberg, VD Byggherrarna samt med i rådets rådgivande näringslivsgrupp och Nina Eliasson och Einar Rodhe presenterade det förslag som de tagit fram tillsammans med sitt team för Visioner: i norr.

Grupperna presenterade sedan sina tankar för varandra. De tankar och teman som kom upp kommer tas med i rådets arbete framåt och vara grunden för hur arbetet fortsätter.

Avslutningsvis tackade Helena Bjarnegård samtliga deltagares för deras stora engagemang och härliga energi och avslutade mötet.