Till innehåll på sidan

Bild: Pixabay

Rådet för hållbara städer får förlängt uppdrag till 2030

Rådet för hållbara städer får ett utvecklat och förlängt uppdrag av regeringen.

Rådet, som inrättades 2017, är ett nationellt forum för dialog och samverkan mellan myndigheter för hållbar stadsutveckling. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling och stärka kommunernas förutsättningar att utveckla hållbara städer. Med det nya uppdraget ges en tydligare inriktning mot att uppnå målet om hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Rådet ska också stödja omställningen i berörda kommuner i Norrbotten och Västerbottens län. Vidare inkluderas Folkhälsomyndigheten i rådet, samtidigt som uppdragstiden förlängs till år 2030.

Samtidigt ges också ett uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län i uppdrag att fördela och betala ut ekonomiskt stöd för hållbar samhällsbyggnad till kommuner i Norrbotten och Västerbottens län. Uppdraget är en del av regeringens avisering i budgetpropositionen för 2022, med syfte att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb.