Till innehåll på sidan
Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning. Bilder på vindkraftverk till havs, och en kvinna i ett laboratorium

Montage: Energimyndigheten

Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

I den här utlysningen välkomnar vi ansökningar om stöd till större pilot- eller demonstrationsprojekt genom innovativa lösningar, produkter eller tjänster, som tar sikte på energi- och klimatomställningen.

Syfte med utlysningen är att öka förutsättningarna för att innovativa lösningar ska introduceras på marknaden. Lösningarna ska skalas upp och spridas för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, en effektiv energianvändning samt en trygg och uthållig energitillförsel.

Vad kan du söka stöd för?

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt inom alla samhällsområden och sektorer. Projekten behöver ha en mognadsgrad lämplig för större pilot och demonstrationsprojekt och bidra till energi- och klimatomställningen.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • produkt-, tjänst- eller prototypdemonstration
  • produktionsdemonstration
  • systemdemonstration.

Läs mer (på energimyndigheten.se)