Landskapsarkitektkontoret URBIO vill föra naturen närmare människan genom att integrera nya former av natur i urbana landskap. Detta för att gynna hälsa och välbefinnande, skapa klimatpositiva effekter och utveckla det naturpedagogiska värdet av biologisk mångfald i staden. Med biofil stadsutveckling med ett rödgrönblått tänkesätt ökar både livskvalitén och fastighetsvärdena.