Vision – SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning.

Verksamhetsidé – SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Varumärkeslöfte – Science and Education for Sustainable Life – Vetenskap och utbildning för hållbart liv.