Till innehåll på sidan
Människor i skogen

Öka tillgängligheten till grönområden

Tisdagen den 29:e november 2022 kl. 09:00-12:00 genomför SLU, konsultföretaget Living Cities och Vinnova ett webbinarium om hur förvaltare på kommuner kan utveckla sina offentliga grönområden för att göra dem tillgängliga för fler med hjälp av några utvalda, enkla och beprövade verktyg för brukarmedverkan. Evenemanget utgör slutkonferens för det Vinnovafinansierade innovationsprojektet Parkliv. Under förmiddagen medverkar även projektets tre testbäddskommuner Malmö stad, Tyresö kommun och Östra Göinge kommun. De har testat Parklivsmodellen för att öka parkanvändningen bland olika målgrupper såsom barn, personer med autism och de som bor i mindre samhällen.

Landets parker och grönområden är en resurs med potential att ge stor återbäring till parkanvändarna. Alla parker används dock inte i den utsträckning de skulle kunna, många grupper använder inte parker i någon större omfattning av olika anledningar och många parker skulle kunna ge ett större bidrag till lärande, social integration och större jämlikhet. En väsentlig del av Parklivsprojektet har därför haft fokus på hur användare av olika skäl och med olika behov kan involveras i den framtida förvaltningen av parkerna.

Det är vanligt att kommuner arbetar i projekt och sätter av särskilda resurser för att utveckla någon aspekt av sin verksamhet. En risk med sådana satsningar är att de upphör när de särskilda resurserna tar slut. Det är därför en viktig utgångspunkt för Parklivsmodellen att kommunerna inte ska sätta av särskilda resurser för utvecklingen av ett visst grönområde, utan att det ska vara möjligt att öka användningen av parker inom ramen för de ekonomiska resurser som redan finns för förvaltningen. På så sätt skapas bättre förutsättningar för långsiktighet och bestående förändringar.

Tanken med webbinariet är att inspirera förvaltare till att inom ramen för det dagliga och pågående arbetet utveckla befintliga grönområden, genom brukarmedverkan i planering, utformning och förvaltning. Vi får ta del av erfarenheter från Parklivsprojektet och får en genomgång av Parklivsmodellens olika faser och verktyg som har testats i tre kommuner med olika utmaningar och målgrupper. Det kommer också att handla om hur kommuner jobbar med brukarmedverkan i grönområden i resten av Europa, enligt aktuell forskning i ämnet.

Program – Parkliv webbinarium