NetZeroCities (NZC) är en del av Horizon 2020 Research and Innovation Programme till stöd för Europeiska unionens Green Deal. NZC har utformats för att hjälpa städer att övervinna de nuvarande strukturella, institutionella och kulturella hinder de står inför för att uppnå klimatneutralitet till 2030.

NZC kommer att stödja EU:s uppdrag ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030”, som nyligen lanserats som en del av programmet Horizon Europe. Projektet kommer att fungera som en tjänsteorienterad plattform som stöds av utövare i världsklass. Det kommer att hjälpa europeiska städer genom att ge dem det stöd och de lösningar de behöver för att uppnå sitt Net Zero-mål på ett socialt inkluderande sätt.

Nya och befintliga verktyg, resurser och expertis kommer att utvecklas och främjas till en enda plattform som är tillgänglig för alla städer via en onlineportal. Dedikerade tjänster kommer att utformas för att stödja städer som ingår i EU:s uppdrag ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030”. Dessutom kommer NetZeroCities att stödja en serie piloter för att hjälpa till att driva snabbt lärande om hur man uppnår klimatneutralitet i stadsskala, och driva ett vänortsprogram för att möjliggöra peer-learning.