JPI Urban Europe skapades 2010 för att möta dagens globala urbana utmaningar med ambitionen att utveckla ett europeiskt forsknings- och innovationsnav om urbana frågor och skapa europeiska lösningar med hjälp av samordnad forskning.

JPI Urban Europe välkomnar alla med en drivkraft och oro för att förbättra 2000-talets stadsliv. Vår uppgift är att koppla samman myndigheter, civilsamhället, forskare, innovatörer, näringsliv och näringsliv för att skapa en ny miljö för forskning och innovation. Vi erbjuder experimentella zoner och långsiktig forskningsinfrastruktur i vid bemärkelse. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap, verktyg och plattformar för dialog kring stadsövergångar.