Vad är Energikontor Syds roll

Vi har uppdraget att vara en nationell kontakt för EUCF, för information stöd inför och under ansökningsprocessen.

Vi har också rollen av nationell expert, vilket innebär att vi finns som stöd för kommuner/kommunsamarbeten som fått sin ansökan godkänd, genom processen att skapa sin finansieringsplan.

European City Facility (EUCF) startades 2020 och har nu påbörjat sin andra omgång. Från 2020-2024 finansierades projektet av EU:s Horisont 2020 och från 2023-2027 av EU:s Life-program. EUCF leds av en Strategic Board med representanter från Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros, Adelphi, GNE Finance och ICLEI. Läs mer på EUCF:s hemsida.

Syftet med miniprogrammet EUCF är att stötta kommuner att komma åt kapital för att kunna genomföra åtgärder för energiomställning