Till innehåll på sidan
60 000 euro för att ta fram en finansieringsplan. Foto mot Malmö med hav, himmel och skog.

60 000 euro för att ta fram en finansieringsplan

För att kunna genomföra er energi- och klimatplaner behövs finansiering. Ta chansen och sök ett investeringsstöd på 60 000 euro för att skapa en finansieringsplan för era beslutade åtgärder.

Stödet erbjuds kommuner som har beslutade energi- och klimatplaner och är redo för nästa steg – att genomföra åtgärderna. Investeringskapitalet kan komma från olika håll men då behövs en ordentlig plan som beskriver åtgärder och kostnader. Genom att samla ihop olika insatser och åtgärder till större projekt finns det möjlighet att skapa bättra förutsättningar för hållbara finansieringsmodeller.

Detta är ett jobb som ändå måste göras och här får ni möjlighet att söka ett investeringsstöd på 60 000 euro för ert arbete med att ta fram en finansieringsplan.

För att kunna söka stödet behöver ni

  • vara en svensk kommun (eller grupp av kommuner)
  • ha en beslutad energi- och klimatplan eller motsvarande
  • skicka er ansökan till EUCF senast den 15 mars 2024

De här svenska kommunerna har fått stödet från EUCF tidigare, se lista på eucityfacitility.eu.

Varför ska man söka stödet?

Kommuner är nyckelaktörer i Sveriges energiomställning, eftersom här finns en oerhörd potential att göra omfattande investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Kommuner spelar också en nyckelroll genom möjligheten att samla många mindre projekt och åtgärder till större investeringsportföljer, och därefter mobilisera det kapital som behövs för omställningen.

Stödet ni kan söka i EUCF hjälper er att skapa en fullt utvecklad finansieringsplan, vilket behövs att kunna ansöka om Gröna lån inom Kommuninvest. Utöver det kan en utvecklad finansieringsplan också ge tillgång till de stora europeiska investeringsprogrammen. Exempelvis InvestEU (europeiska investeringsfonden), ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonderna), olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA.
EUCF:s roll är att stärka kommunernas strategiska arbete för att komma åt detta kapital.

Hur går det till att söka stödet?

Kommuner och grupper av kommuner kan ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 euro för att få stöd med att utveckla en finansieringsplan för att genomföra åtgärderna i sina energi- och klimatplaner.

Under en ansökningsperiod på två månader, kan kommuner skicka in sin ansökan. Det kommer öppnas sammanlagt tre call mellan 2023 till 2025. Vid varje utlysning kommer Energikontor Syd att ordna ett webbinarium med information om stödet man kan få och hur man gör för att söka det.

Webbinariet spelas in och läggs upp här i efterhand. Se de inspelade webbinarierna från maj 2023 längst ner på denna sida.

Nu öppet för ansökan, mellan 15 januari – 15 mars 2024

För att ansöka om investeringsstödet på 60 000 euro behöver du ta dessa steg:

  1. Gör en check om du är behörig att ansöka – svara på fem snabba frågor i detta webbformulär (eng).
  2. Registrera dig på användarzonen på EUCF:s hemsida (länk får du efter svarat på formuläret ovan.
  3. Fyll i ansökan i EUCF:s användarzon.
  4. Kontakta Energikontor Syd (se nedan) för att få en check på att ansökan är korrekt.
  5. Skicka in din ansökan senast kl. 17:00 den 15 mars 2024.

Vad kan investeringsstödet användas till?

Klumpsumma på 60 000 euro kan användas för aktiviteter som (tekniska) genomförbarhetsstudier, marknadsanalyser, intressentanalyser, juridiska, ekonomiska och finansiella analyser, riskanalyser etc., som krävs för att utveckla finansieringsplanen. Dessa aktiviteter kan utföras av intern personal eller av externa experter.

Bidraget kan inte direkt finansiera själva investeringarna, men det täcker kostnaderna för att mobilisera resurser och få tillgång till tjänster för att utveckla en finansieringsplan.

Mer information finns här:

European City Facility (EUCF) (energikontorsyd.se)