Till innehåll på sidan
Illustrationer av olika transportmedel

Bild: Energimyndigheten

Omställningen till klimatsmart mobilitet

Åtgärder som främjar gång, cykel och kollektivtrafik samt utbyggnad av laddinfrastruktur är exempel på sätt för nordiska städer att påskynda omställningen till klimatsmart mobilitet. Samhällsplanering för att förbättra transporteffektivitet och innovativ godslogistik är också viktiga åtgärder.

Detta är några av slutsatserna från slutrapporten i projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet. Alla nordiska länder behöver ställa om sina transportsektorer till att bli fossilfria, och många av städerna har redan genomfört ambitiösa åtgärder och driver en långsiktig politik för hållbara och klimatsmarta transporter. Det varierar mellan länderna hur långt de kommit inom olika områden av klimatsmart mobilitet, vilket skapar goda möjligheter att lära av varandra.

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa om tre viktiga områden för att påskynda omställningen som identifierats i rapporten. Där finns också rapporten i sin helhet.

Artikel om projektets slutrapport och slutrapporten