Till innehåll på sidan
Nytt stöd till forskning för resurseffektiv bebyggelse. Foto på äldre hus i olika färger samt ett träd i en stad.

Nytt stöd till forskning för resurseffektiv bebyggelse

Energimyndigheten utlyser nu cirka 100 miljoner kronor till projekt som bidrar till utvecklingen av nya lösningar, ny kunskap och nya perspektiv för resurs- och energieffektiv bebyggelse.

Inom det nya forskningsprogrammet Resurseffektiv bebyggelse gör Energimyndigheten utlysningen. Energimyndigheten ser gärna projektförslag som involverar expertis från skilda discipliner och som innebär samverkan mellan olika aktörer.

 

  • Utmaningarna som präglar bebyggelsens resurs- och energianvändning är ofta komplexa och kan inte mötas med enbart teknikutveckling. Lösningarna behöver inkludera samhällets aktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor, beteenden och vanor är centrala delar, säger Jörgen Sjödin, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

 

Vill du bidra till utvecklingen? Läs mer på Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelse (energimyndigheten.se) och ansök senast 4 oktober 2023.