Till innehåll på sidan
Illustration med hus där det pågår en massa aktivitet

Bild: Energimyndigheten

Nytt forskningsprogram för resurseffektiv bebyggelse

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsesektorn. Att få till en effektivare energianvändning inom bebyggelsen är därmed en viktig pusselbit i utvecklingen av energisystemet. Därför satsar Energimyndigheten nu på ett nytt brett forskningsprogram. Det ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse.

Omställningen till ett hållbart energisystem ökar behovet av flexibel och effektiv energianvändning. Byggnader utvecklas till att bli en mera aktiv, central och samspelande del i energisystemet. Där kan energi inte bara användas utan även lagras, produceras och delas. Genom en effektivare energianvändning i bebyggelsen skapas förutsättningar för ökad elektrifiering i andra sektorer.

Resurs- och energieffektivitet behöver finnas med i alla skeden av byggnaders livscykel. Från idé, planering, genom byggprocessen, under driften och vid renovering och kombineras med aspekter som bevarande, estetik och innemiljö.

Utmaningar inom området kan inte mötas med enbart teknikutveckling. De behöver även inkludera samhällets aktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor och aktörers beteenden och vanor är centrala delar.

– Bebyggelsen är en sektor i utveckling, där många processer och angränsande sektorer kopplas ihop allt mer. Vårt nya program kommer att bli Energimyndighetens största satsning på forskning och innovation inom bebyggelseområdet. Vi samlar våra insatser inom området för att stötta utvecklingen mot ett hållbart energisystem, säger Veronica Eade, ställföreträdande chef på enheten för bebyggelse.

Programmet Resurseffektiv bebyggelse ersätter därmed de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen Energieffektivt byggande och boende (E2B2), Spara och Bevara (S&B) samt Belysningsprogrammet (EELYS), allt eftersom dessa programsatsningar löper ut.

Första utlysningen kommer innan sommaren

Den totala budgeten är 290 miljoner kronor för hela perioden
2023–2028. Den första utlysningen kommer redan under våren 2023. Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar så att du inte missar den.

Läs mer om programmet: Forskning och innovation för resurseffektiv bebyggelse