Till innehåll på sidan
Fokus på kommunerna. Närbild på en person, riksarkitekten Helena Bjarnegård. Bakgrunden är suddig (stark bokeh)

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Rådets ordförande. Foto: Hanna Franzén

Ny satsning från EU på vackra och inkluderande livsmiljöer

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har presenterat en ny satsning i form av initiativet The New European Bauhaus med mål mot ett hållbart samhällsbyggande. Den 18 januari 2020 inleddes den första fasen av projektet.

Ett nytt europeiskt Bauhaus är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering vetenskap och teknik. Genom att kombinera arkitektur, form, design med innovation och forskning vill man hitta lösningar som kan bidra till ett hållbart samhällsbygge.  Kärnvärdena för The New European Bauhaus är hållbarhet, estetik och inkludering. Kommissionen presenterade en plan för ett antal år framåt där den första fasen är en designfas för projektet. I den fasen används en ”co-creation-process” för att forma konceptet genom att utforska idéer, identifiera de mest brådskande behoven och utmaningarna samt koppla ihop intresserade parter. Målet med designfasen är att kartlägga det som redan pågår och undersöka hur man kan påskynda, konkretisera och materialisera goda idéer.

Initiativet har spridit sig snabbt och runt om i Europa pågår nu en mängd aktiviteter. I Sverige samarbetar ett antal myndigheter i Rådet för hållbara städer med att samordna insatser.

– Just nu samlar vi ihop ”hela landet aktörer” både inom det offentliga och näringslivet i syfte att hitta former för att samordna och gemensamt stödja initiativ i Sverige. Vi vill att Sverige ska kunna vara delaktiga i det europeiska idéskapandet och samtidigt sätta Sverige på kartan vad gäller hållbart stads- och samhällsbyggande, säger Helena Bjarnegård, Rådets ordförande

– Nu gäller det att både bygga en nationell struktur som kan stödja svenska initiativ och att snabbt engagera svenska aktörer att aktivt bidra i New European Bauhaus arbete. Sverige har många skarpa innovatörer och gestaltare som är vana att tänka nytt och att samarbeta över gränser. Som land har vi mycket att bidra med i detta initiativ, säger Helena Bjarnegård, Rådets ordförande.

På EU-kommissionens webbplats kan du läsa mer om The New European Bauhaus och se programmet för de workshops som är planerade.

The New European Bauhaus
Program för workshops